KONTAKTY

Obytná auta Josef Hrachovec s.r.o.
V Družstvu 422
739 34 Šenov u Ostravy
tel: +420 602 740 322
napište nám
Opravy a servis obytných vozů a karavanů

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

běžná cena 110,00 Kč
cena 105,00 Kč
cena 7 380,00 Kč

 

Počasí Ostrava - Slunečno.cz


» Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uděluji tímto výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Josef Hrachovec ,Hostašovice 17, 741 01 Nový Jičín, IČ 61625426, DIČ CZ5809151876, (dále jen "správce"), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

Uzavírání kupních smluv , přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány správcem, minimálně po platnou záruční dobu zakoupeného zboží, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování objednávek .

Nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího.

Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem, pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

Jméno

Příjmení

Adresa (fakturační, doručovací)

Telefon

E-mail

Historie objednávek na mailu

Účelem zpracování těchto osobních údajů je prodej zboží ze strany správce a veškerá další právní jednání s tím související.

Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to zasláním e-mailu na adresu alena.hrachovcovamail.com

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

PPL,spol, s.r.o.provozovna Františka a Anny Ryšových 1168/21,721 00 Ostrava Dubí,

Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

Vzít souhlas kdykoliv zpět

Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem .

případě uzavření kupní smlouvy:

Jméno a příjmení

Adresa

Číslo OP, RČ, IČO,DIČ

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uskutečnění koupě zboží (nebo alespoň vložení zboží do nákupního košíku) u společnosti Josef Hrachovec zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu odhlásit.

Společnost Josef Hrachovec prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu kdykoliv zpět, vezměte však, prosíme, na vědomí, že pokud jste již u společnosti objednal zboží nebo služby, společnost může být nadále vaše osobní údaje povinna či oprávněna zpracovávat a že zpětvzetí souhlasu bude mít za důsledek smazání uživatelského účtu,

vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

NDg3ZmI